Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Podstawowym elementem instalacji PV są panele fotowoltaiczne (1). To w nich zachodzi zjawisko, dzięki któremu energia słoneczna zostaje przekonwertowana na prąd stały. Powstaje on w modułach fotowoltaicznych i jest przekazywany do inwertera (2), którego zadaniem jest przekształcenie go na płynący w gniazdkach elektrycznych prąd zmienny. Dzięki licznikowi dwukierunkowemu (3) niewykorzystany prąd zmienny wysyłany jest z powrotem do sieci elektrycznej.